Vores opgaver

Indrejse og ophold

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om indrejse og ophold på en lang række områder, herunder asyl, familiesammenføring, besøgsvisum og permanent ophold . Al information om regler og vejledning om ansøgningsprocessen findes på brugerportalen nyidanmark.dk

Indkvartering

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Læs mere om Udlændingestyrelsens opgaver relateret til indkvartering.

Statistik på udlændingeområdet

Udlændingestyrelsen producerer statistikkerne på udlændingeområdet. Læs mere om statistikarbejdet i styrelsen. 

Landeoplysninger

Kontoret for Landedokumentation er et uafhængigt kontor, der indhenter landeoplysninger og laver landerapporter, baggrundsnotater mv. 

Sanktionslister

Udlændingestyrelsen er involveret i arbejdet med to forskellige sanktionslister. Det drejer sig om den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud og forbudslisten mod modtagelse af donationer. Læs mere om de to lister.

Kontrol

Udlændingestyrelsen arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet. Læs mere om kontrolarbejdet i styrelsen.

Øvrige opgaver

Udlændingestyrelsen varetager kommunikations- og vejledningsopgaver samt en række andre generelle opgaver på udlændingeområdet.