Statistik på udlændingeområdet

Der er rigtig mange data tilgængelig på udlændingeområdet. Udlændingestyrelsen producerer bl.a. to officielle statistikprodukter: Publikationen 'Tal og Fakta på udlændingeområdet', som udkommer en gang årligt, og 'Seneste tal på udlændingeområdet', som offentliggøres månedligt her på hjemmesiden. I de officielle statistikprodukter kan man bl.a. finde oplysninger om antal asylansøgninger, hvor mange der har opnået familiesammenføring mv. Derudover leverer Udlændingestyrelsen data til udlændingestatistik produceret af Danmarks Statistik, Eurostat m.fl.

Officielle statistikker er underlagt en række krav og kvalitetsprincipper, som bl.a. skal sikre, at statistikkerne på udlændingeområdet er pålidelige, relevante og uafhængige. Når Udlændingestyrelsen producerer og udvikler statistikker, indgår det som et fast element at sikre efterlevelse af kvalitetsprincipperne. Arbejdet tager bl.a. udgangspunkt i den løbende dialog med EUAA (European Union Agency for Asylum) og Eurostat om dataleverancer, nye krav til opgørelser, metoder etc.

Udlændingestyrelsen deltager endvidere i Danmarks Statistiks koordinationsudvalg for Officiel Statistik og er underlagt Danmarks Statistiks årlige evaluering af statistikarbejdet samt periodiske peer-reviews af Eurostat og Danmarks Statistik.

Statistikarbejdet i Udlændingestyrelsen

Statistikarbejdet på udlændinge- og integrationsområdet varetages af en koncernstatistikfunktion, som er placeret i Udlændingestyrelsens Kontor for Forretningsanalyse og Udvikling. Statistikfunktionen har eksisteret lige så længe, som sagsbehandlingen af de konkrete udlændingesager på udlændingeområdet har været understøttet af elektroniske registre, og statistikprodukterne produceres i tæt samarbejde med bl.a. departementet og de øvrige styrelser i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern.

Det er statistikfunktionens ambition at være et datamæssigt kraftcenter på udlændingeområdet og levere statistik af høj kvalitet til Folketinget, regeringen og offentligheden mv.

Udover at levere data til de ovenstående modtagere af statistik, leverer statistikfunktionen data til de øvrige institutioner i hele Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern samt står for drift og udvikling af styrelsens ledelsesinformation. Styrelsen har en Business Intelligence-løsning til ledelsesinformation og driftsstyring, som sikrer, at direktionen og kontorerne i styrelsen har den nødvendige data tilgængelig til at træffe ledelsesbeslutninger og foretage en effektiv sagsstyring til gavn for ansøgerne.

 

Se tal og statistik på udlændingeområdet