Om os

Arbejdssituation

Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, som behandler sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark. Styrelsen har kontorer i Næstved, Sandholm og København, samt Borgerservice i Næstved, Aalborg, Aarhus og Odense.

Styrelsen har ca. 850 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, der arbejder med en bred vifte af sagsområder og arbejdsopgaver.

Organisation

Se Udlændingestyrelsens organisationsdiagram, strategi og direktion. 

Styrelsens virksomhed

Læs mere om sagsbehandlingstider, mål- og resultatplaner, økonomi og resultatløn.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om Udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger og find kontaktoplysninger til styrelsens DPO. 

Her finder du styrelsen

Læs mere om de syv forskellige lokationer, som Udlændingestyrelsen arbejder fra. 

Udlændingestyrelsen er en del af en koncern - her er de andre

Departementets krone

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Departementet rådgiver og bistår udlændinge- og integrationsministeren og den til enhver tid siddende regering. Departementet varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivning på Udlændinge- og Integrationsområdet.

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Styrelsen behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv. Styrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark rejser hjem. 

SIRI's krone

SIRI

Styrelsen behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. Styrelsen er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse af æresrelaterede konflikter.