Styrelsens virksomhed

Her kan du læse mere om styrelsens virksomhed. Se vores sagsbehandlingstider, mål- og resultatplaner, økonomi og resultatløn.

Kontrakter

Udlændingestyrelsen indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år.

Se Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2024

Det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering og forsørgelse af asylansøgere og visse andre udlændinge uden lovligt ophold. Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

Se kontrakter med operatørerne af asylcentre 

Økonomi

Styrelsens økonomi er beskrevet i årsrapporten, som udkommer hvert forår.

Læs Udlændingestyrelsens årsrapport 2022

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatløn gives for den ekstraordinære indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt driftsdokument. Udmøntning for 2022 udgør 110.000 kr.

Sagsbehandlingstider

Udlændingestyrelsen har på flere sagsområder fastsat maksimale frister for, hvor lang tid man må forvente at skulle vente på en afgørelse.

Derudover er der fastlagt maksimale gennemsnitlige sagsbehandlingstider for asylsager og højeste ventetid i Borgerservice.

Endvidere er der fastlagt maksimale sagsbehandlingstider for udstedelse af visum.

Lovgivning

På nyidanmark.dk findes en forenklet og redigeret gengivelse af lovgivning, regler og praksis.

Desuden findes der på nyidanmark.dk en samling af links til love, bekendtgørelser, praksisnotater m.v. inden for styrelsens område.

Se lovstof på nyidanmark.dk 

Sociale medier

LinkedIn ikon 

Udlændingestyrelsen har en profil på netværkssitet LinkedIn.

Besøg styrelsens profil på LinkedIn