For samarbejdspartnere

Kommuner

Information målrettet kommunerne om bl.a. visitering, midlertidig indkvartering og indberetningspligt.

Indkvarteringsoperatører

Information om operatørkontrakter, asylansøgerkort og andet, der er relevant for indkvarteringsoperatører.

Tolke

Information til tolke, der arbejder sammen med styrelsen.

Netværk og fora

Se vores forskellige netværk og fora specielt for vores samarbejdspartnere.

Information til kommunerne og andre samarbejdsparter om personer fra Ukraine

Information til kommunerne og andre samarbejdsparter om personer fra Ukraine grundet krigen i Ukraine