Indkvartering

 

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Det omfatter bl.a., at styrelsen skal sikre tilvejebringelse af faciliteter til indkvartering, og at styrelsen træffer afgørelser om sundhedsbehandling og andre nødvendige foranstaltninger, mens de pågældende er under styrelsens forsørgelse.

Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

Nedenfor kan du finde links til sider, der indeholder oplysninger om forskellige opgaver, der knytter sig til indkvarteringen.

Operatørkontrakter

Udlændingestyrelsen indgår operatørkontrakterkontrakter med en række leverandører om forskellige opgaver relateret til driften af asylcentre. Se alle operatørkontrakter her.

Asylcentre

Se en oversigt over hvor i landet, der er placeret asylcentre på nyidanmark.dk

Årsrapporter om tilsyn med indkvarteringsoperatører

Udlændingestyrelsen fører tilsyn med indkvarteringsoperatørerne og udgiver i den forbindelse årlige tilsynsrapporter. Læs mere om rapporterne her.

Midlertidig indkvartering af flygtninge efter overgivelsesdatoen

Når en udlænding får opholdstilladelse som flygtning, visiteres han/hun til en kommune. Den enkelte kommune kan søge om, at en flygtning i særlige tilfælde kan indkvarteres midlertidigt, indtil kommunen har fundet en passende bolig til ham/hende.

Oplysninger om asylansøgerkort og indkvarteringskort

Udlændingestyrelsen udsteder asylansøgerkort og indkvarteringskort til personer, der indkvarteres på asylcentre. Læs mere om kortene her.