Årsrapporter om tilsyn med indkvarteringsoperatører

 

I 2017 lancerede Udlændingestyrelsen et nyt koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet. På denne side kan du læse mere om de årlige rapporter og finde et link til listen over de rapporter, som styrelsen siden da har udgivet om tilsynet med operatørerne.

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at finde indkvartering til asylansøgere i Danmark, mens deres sag er under behandling.

Udlændingestyrelsen indgår årligt kontrakter med en række operatører om at drive asylcentre. Kontrakterne fastlægger, hvilke ydelser den enkelte operatør skal levere og inden for hvilken økonomisk ramme. Ydelserne omfatter blandt andet: undervisning og aktivering, kost og/eller kontante ydelser, sundhedsbehandling og sociale foranstaltninger.

Udlændingestyrelsen fører tilsyn med operatørernes varetagelse af opgaven på forskellige områder, men tilsynet er blot et af de redskaber, som Udlændingestyrelsen anvender i dialogen med operatørerne om den daglige drift af centrene. Herudover har styrelsen jævnlige operatørmøder og løbende møder, hvor operatørerne og styrelsen er i dialog om konkrete forhold.