Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

Her finder du mere information om Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE), og de enheder, der hører under centeret. 


CDE's formål er at bidrage aktivt til samfundets sikkerhed og sammenhængskraft.

Det gør vi især ved at:

  • Indhente oplysninger om forskellige lande og hændelser for at understøtte udlændingemyndighedernes sagsbehandling.
  • Kortlægge tendenser i ekstremistiske miljøer og forebygge ekstremisme gennem rådgivning og opkvalificering af kommuner og andre aktører.
  • Identificere personer og organisationer, der opfylder betingelserne for at blive indstillet på to offentlige sanktionslister.

Medarbejderne i centeret er adskilt fra sagsbehandlingen og er ikke selv med til at træffe afgørelser.

Du kan læse mere om centerets tre enheder her:

Landedokumentation

Enheden indhenter landeoplysninger og udgiver landerapporter og baggrundsnotater til brug for sagsbehandling på udlændingeområdet.

Indhentning og Analyse

Enheden har ansvar for at finde religiøse forkyndere, der bør indstilles til den nationale sanktionsliste, og for at finde fysiske og juridiske personer, der bør indstilles til forbudslisten mod modtagelse af donationer.

Forebyggelse og Rådgivning

Enheden understøtter kommuner, regioner, statslige myndigheder og andre aktører i at forebygge ekstremisme.