Indhentning og Analyse

Indhentning og Analyse er en enhed under CDE, som understøtter behandlingen af udlændingesager samt undersøger, om udenlandske personer og organisationer bør indstilles til to offentlige sanktionslister:

  • Den nationale sanktionsliste: Enheden identificerer de religiøse forkyndere, som bør tilføjes til den nationale sanktionsliste og udelukkes fra at indrejse i Danmark.

    Læs mere om den nationale sanktionsliste her

  • Forbudsliste mod modtagelse af donationer: Enheden undersøger også, om organisationer eller individer bør indstilles til forbudslisten mod modtagelse af donationer og dermed forhindres i at give penge eller gaver til modtagere i Danmark.

    Læs mere om forbudsliste mod modtagelse af donationer her

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en person skal optages på den nationale sanktionsliste, mens udlændinge- og integrationsministeren beslutter, om en person skal optages på forbudslisten mod modtagelse af donationer. Medarbejderne er ikke med til at træffe afgørelser, hverken i arbejdet med sanktionslister eller udlændingesager.

Du er velkommen til at kontakte os på

Læs mere om centerets andre enheder her:

Landedokumentation

Enheden indhenter landeoplysninger og udgiver landerapporter og baggrundsnotater til brug for sagsbehandling i udlændingeområdet.

Forebyggelse og Rådgivning

Enheden understøtter kommuner, regioner, statslige myndigheder og andre aktører i at forebygge ekstremisme.