Forebyggelse og Rådgivning 

Forebyggelse og Rådgivning er en enhed under CDE, som understøtter kommuner, regioner, statslige myndigheder og andre aktører i at forebygge ekstremisme. Enhedens kerneopgaver er at:

  • Indsamle og formidle viden om ekstremistiske miljøer til brug for det forebyggende arbejde.
  • Udvikle værktøjer til det forebyggende arbejde.
  • Tilbyde rådgivning for at hjælpe kommuner og andre aktører med at håndtere lokale udfordringer og udvikle forebyggende beredskaber.
  • Afholde kurser om ekstremisme og forebyggelse.

På hjemmesiden stopekstremisme.dk kan du læse mere om ekstremisme og forebyggelse og finde viden, værktøjer og aktuelle kursustilbud. Du kan også læse, hvor du bør henvende dig, hvis du er bekymret for at nogen, du kender, er involveret i ekstremisme.

Du er velkommen til at kontakte Forebyggelse og Rådgivning på 

Læs mere og find vores publikationer på stopekstremisme.dk

Læs mere om centerets andre enheder her:

Indhentning og Analyse

Enheden har ansvar for at finde religiøse forkyndere, der bør indstilles til den nationale sanktionsliste, og for at finde fysiske og juridiske personer, der bør indstilles til forbudslisten mod modtagelse af donationer.

Landedokumentation

Enheden indhenter landeoplysninger og udgiver landerapporter og baggrundsnotater til brug for sagsbehandling på udlændingeområdet.