Landedokumentation

Landedokumentation er en enhed under CDE, som arbejder med at indsamle og analysere baggrundsoplysninger om forholdene i ansøgernes oprindelseslande. Oplysningerne bliver anvendt til behandling af udlændingesager, navnlig på asylområdet, men Landedokumentation understøtter hele Udlændinge- og Integrationsministerets koncern med baggrundsoplysninger efter behov. Medarbejderne i centeret er ikke selv med til at træffe afgørelser.

Du er velkommen til at kontakte os på 

Du kan læse vores fact-finding rapporter og notater her 

Du kan også finde udvalgte rapporter og notater under baggrundsmateriale på Flygtningenævnets hjemmeside

Vi følger EUAA's metodiske standarder


Vores arbejde består af research og formidling, og i vores publikationer følger vi de faglige metodiske standarder, som er fastlagt af European Union Agency for Asylum (EUAA).

Det indebærer følgende:

  • Rapporterne indeholder hverken policy-analyser eller anbefalinger.
  • Baggrundsinformationer produceres på en neutral måde uden et bestemt syn på, hvad asylpraksis skal være.
  • Oplysningerne er fakta-baserede og produceres ud fra et på forhånd udarbejdet ”Terms of Reference” - uden prioritering af bestemte vinkler for netop at inkludere alle nuancer.
  • Indsamling af viden skal ske på grundlag af et velafbalanceret udvalg af kilder for at gengive flere perspektiver.
  • Rapporterne skal udarbejdes i et neutralt sprog.
  • Rapporterne er en syntese af information fra skriftlige og mundtlige kilder.
  • Rapporterne er aldrig i sig selv udtømmende, men skal læses i sammenhæng med andet tilgængeligt baggrundsmateriale om de emner, de berører.

Læs mere om centerets andre enheder her:

Forebyggelse og Rådgivning

Enheden understøtter kommuner, regioner, statslige myndigheder og andre aktører i at forebygge ekstremisme.

Indhentning og Analyse

Enheden har ansvar for at finde religiøse forkyndere, der bør indstilles til den nationale sanktionsliste, og for at finde fysiske og juridiske personer, der bør indstilles til forbudslisten mod modtagelse af donationer.