Den nationale sanktionsliste

Den nationale sanktionsliste er en offentlig, national sanktionsliste, der indeholder navne, nationaliteter mv. over udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra at indrejse af hensyn til den offentlige orden i Danmark.

Den nationale sanktionsliste er indført som en del af en række initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Se den nationale sanktionsliste på nyidanmark.dk 

Hvem kan optages på den nationale sanktionsliste?

En udlænding, der virker som religiøs forkynder eller på anden måde udbreder en religion eller tro, kan blive optaget på den nationale sanktionsliste, hvis:

  • udlændingen, i sit virke som religiøs forkynder, har udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark, hvis vedkommende fik lov til at indrejse og opholde sig her i landet, og
  • der er en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil indrejse i Danmark.

Adfærden kan bestå af ytringer eller handlinger. Adfærden kan være udvist i udlandet eller i forbindelse med tidligere ophold i Danmark.

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, eller som er omfattet af EU-reglerne, kan ikke optages på den nationale sanktionsliste.

Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, om en udlænding, der virker som religiøs forkynder, skal optages på den nationale sanktionsliste.

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme undersøger løbende via åbne kilder som hjemmesider, nyhedsmedier og sociale medier, om der er religiøse forkyndere, som opfylder lovens betingelser for at optage dem på den nationale sanktionsliste. Det er afgørende, at der skal være sandsynlighed for indrejse i Danmark eller EU. Opmærksomheden på særlige forkyndere kan komme fra offentligheden, visumansøgninger eller fra tværgående myndighedsarbejde.

Hvad betyder det at blive optaget på den nationale sanktionsliste?

En udlænding, der er optaget på den nationale sanktionsliste, må ikke indrejse eller opholde sig i Danmark eller i et andet Schengenland. Indrejseforbuddet gælder så længe udlændingen er optaget på listen. Optagelse på listen sker for 2 år ad gangen.

Hvis en udlænding på listen alligevel indrejser i Danmark, kan den pågældende blive straffet med bøde eller fængsel i op til 3 år.

Man vil også kunne blive straffet, hvis man hjælper en person på listen med ulovligt at indrejse eller opholde sig i Danmark.

Opmærksomhedslisten

Som supplement til den nationale sanktionsliste er der også indført en opmærksomhedsliste, som ikke er offentligt tilgængelig. Opmærksomhedslisten indeholder navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som ikke kan optages på sanktionslisten, men som der er grund til, at myndighederne skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med deres sagsbehandling. Opmærksomhedslisten kan – i modsætning til den nationale sanktionsliste – omfatte udlændinge som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed, og fx udlændinge, hvor der ikke aktuelt er en vis sandsynlighed for at udlændingen vil forsøge at indrejse i Danmark. Det kan fx også være udlændinge, hvis ytringer ikke fuldt ud opfylder betingelserne for optagelse på sanktionslisten.

Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark, kan ikke opføres på opmærksomhedslisten.