Asylansøgerkort og indkvarteringskort

 

Hvad er et asylansøgerkort og et indkvarteringskort?

Asylansøgerkortet er et kort som udstedes til udlændinge, der søger eller har søgt om asyl i Danmark, og som skal indkvarteres på et asylcenter. 

Indkvarteringskortet udstedes derimod til udlændinge, der har et uafklaret eller ikke gyldigt opholdsgrundlag i Danmark og skal indkvarteres på et asylcenter. 

Begge kort anvendes primært i indkvarteringssystemet. 

Hvem udsteder kortene?

Det er Udlændingestyrelsen, som udsteder asylansøgerkort og indkvarteringskort. Kortene udstedes i Asylcenter Sandholm og som udgangspunkt kun i forbindelse med personligt fremmøde. 

Genudstedelse af begge kort kan dog ske uden fremmøde, hvis Udlændingestyrelsen allerede har et billede, som er taget i forbindelse med afgivelse af fingeraftryk. 

Før 1. august 2020 udstedte poltiet asylansøgerkort. Asylansøgerkort udstedt af politiet før 1. august 2020 er som udgangspunkt fortsat gyldige.  

Udlændingestyrelsen har siden december 2020 udstedt indkvarteringskortet. Politiet eller Udlændingestyrelsen har ikke tidligere udstedt et indkvarteringskort. 

Hvem udstedes kortene til?

Asylansøgerkortet udstedes til alle udlændinge, der søger om asyl i Danmark og som ikke i forvejen har en opholdstilladelse i her i landet på andet grundlag.

Asylansøgerkortet kan også udstedes til personer, som skal have vurderet om deres asylopholdstilladelse er bortfaldet. 

Asylansøgerkortet genudstedes hvis udlændingen har mistet kortet og fortsat opfylder betingelserne for udstedelse af et asylansøgerkort. 

Afviste asylansøgere får også genudstedt asylansøgerkort.    

Indkvarteringskortet udstedes til udlændinge, der skal indkvarteres på et asylcenter, men ikke ønsker at søge om asyl i Danmark og ikke har et lovligt opholdsgrundlag her i landet eller et opholdsgrundlag, der er uafklaret.  

Hvad kan kortene bruges til?

Begge typer kort anvendes i asylindkvarteringssystemet og i kontakten med udlændingemyndighederne. De to kort kan ikke anvendes som identitetskort eller som rejselegitimation. 

Kortene gengiver som udgangspunkt kun de personoplysninger, som personen på billedet har oplyst om i forbindelse med asylsagsbehandlingen.

Personoplysningerne på de to kort har ikke nødvendigvis været genstand for en egentlig vurdering af pågældendes identitet. 

Hvornår er et kortene gyldige?

Kortene har ikke en udløbsdato. Begge typer kort er gyldige så længe udlændingen:

  1. ikke er udsendt eller registreret forsvundet, 
  2. er indkvarteret på et asylcenter eller privat indkvarteret.

Hvis personen er meddelt asyl, vil asylansøgerkortet være gyldigt frem til det tidspunkt, hvor kommunen overtager ansvaret for flygtningen jf. integrationslovens kap 2 § 4, stk. 2. Det vil senest være fra udgangen af den første hele måned fra tidspunktet for afgørelsen om visitering. 

Ved flere udstedte asylansøgerkort, vil kun det senest udstedte asylansøgerkort være gyldigt. 

Hvordan kontrolleres kortenes gyldighed?

Begge typer korts gyldighed kan kontrolleres ved opslag i Udlændinge Informations Systemet (UIP). Politi og kommuner har adgang til Udlændinge Informations Systemet. 

Ved opslag i Udlændinge Informations Systemet, skal kortets kortnummer fremgå som et sagsnummer under fanen 'Afgørelser i Udlændinge Informations systemet'. Hvis kortnummeret ikke fremgår Udlændinge Informations systemet (UIP), vil kortet være falsk. 

Det vil også i Udlændinge Informations systemet (UIP) være muligt at kontrollere om personen angivet på kortet er blevet meddelt asyl, er forsvundet eller er blevet udsendt.

Hvad skal der ske med fundne kort?

Udlændingestyrelsen skal orienteres om fundne kort på e-mail: asylstart[snabel-a]us.dk

Det er alene kortnummeret i kortets nederste højre hjørne, som skal angives ved orienteringen. Det er ikke nødvendigt at angive personoplysninger i forbindelse med orienteringen om fundne kort.  

Hvis asylansøgerkortet er udstedt af politiet, skal udlændingens person id og ENR nr. dog oplyses i orienteringen til Udlændingestyrelsen. Det skal i den forbindelse bemærkes at adressen, asylstart[sanabel-a]us.dk er sikker såfremt funktionen, Send digitalt anvendes.     

Fundne kort skal herefter destrueres.

Eksempel på et asylkort

Asylansøgerkort

Indkvarteringskort