Midlertidig indkvartering af flygtninge efter overgivelsesdatoen

Når en udlænding får opholdstilladelse som flygtning, visiteres han/hun til en kommune. Den enkelte kommune kan søge om, at en flygtning i særlige tilfælde kan indkvarteres midlertidigt, indtil kommunen har fundet en passende bolig til ham/hende.

Kommunerne kan ansøge om, at en flygtning indkvarteres midlertidigt efter den dato, der er fastsat som overgivelsesdatoen. Hvis en flygtning indkvarteres midlertidigt efter overgivelsesdatoen, kræver Udlændingestyrelsenbetaling af kommunen for indkvartering af flygtninge efter overgivelsesdatoen. Dagstaksterne i 2023 for midlertidig indkvartering fremgår af tabellen nedenfor. Taksterne reguleres én gang årligt.

 

Midlertidig indkvarteringTakster
Ophold på et modtagecenter

588 kr.

Ophold på et opholdscenter

548 kr.

Ophold på et omsorgscenter

944 kr.

Ophold på et børnecenter

1.447 kr.

Ophold på et anneks i tilknytning til opholdscenter

548 kr.

Ophold på et anneks i tilknytning til omsorgscenter

944 kr.

Ophold på udrejsecenter Avnstrup

772 kr.

Ophold på øvrige udrejsecentre

1.117 kr. 

Hent ansøgningskema

Kommuner, der vil søge om midlertidig indkvartering til en flygtning, kan benytte et ansøgningsskema IN5. 

Hent IN5 fra nyidanmark.dk