Indrejse og ophold 

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark.

Asyl

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl. Styrelsen tager først stilling til, om en asylansøgning skal behandles i Danmark eller et andet EU-land. Udlændingestyrelsen tager også stilling til andre landes anmodninger om, at Danmark behandler en asylsag.

Skal en sag behandles i Danmark, træffer styrelsen afgørelse om tilladelse til eller afslag på ophold.

Får en asylansøger opholdstilladelse i Danmark, beslutter Udlændingestyrelsen ud fra fastlagte kriterier og kvoter for fordeling af flygtninge, hvilken kommune pågældende skal starte med at bo i.

Styrelsen varetager en række særlige sagsbehandlingsopgaver i relation til uledsagede mindreårige asylansøgere og behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på asylområdet.

Visum

Udlændingestyrelsen varetager i samarbejde med Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i udlandet behandlingen af ansøgninger om visum til brug for besøg i Danmark i kortere perioder. Det omfatter sager om turistvisum, forretningsvisum og visum til kulturelle arrangementer m.v.

Familiesammenføring

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om familiesammenføring til Danmark, Færøerne og Grønland.

Styrelsen behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på familiesammenføringsområdet.

Permanent opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen behandler sager om permanent opholdstilladelse uanset om det forudgående tidsbegrænsede ophold er givet af Udlændingestyrelsen (asyl/familiesammenføring) eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (erhverv/studie).

Andre sagsområder

Udlændingestyrelsen behandler i samarbejde med politiet sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelse til anklagemyndigheden i straffesager vedrørende udlændinge.

Udlændingestyrelsen varetager genbosætning af kvoteflygtninge i samarbejde med FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Styrelsen fordeler også kvoteflygtninge til boligplacering i kommunerne.

Udlændingestyrelsen behandler bl.a. også sager om arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet og sager vedrørende ophold for religiøse forkyndere.

Ny i Danmarks logo

Er du udlænding, og leder du efter information, eller vil du ansøge om ophold i Danmark, så kan du besøge nyidanmark.dk.

Nyidanmark.dk er den officielle portal for alle udlændinge, der ønsker at besøge, bo eller arbejde i Danmark. 

Besøg nyidanmark.dk