Kontrol på udlændingeområdet

 

Udlændingestyrelsen arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet.

Kontrolarbejdet i Udlændingestyrelsen understøtter styrelsens overordnede formål, der handler om at sikre, at de rette får ophold og beskyttelse i Danmark, og at de rette får afslag samt om at modvirke misbrug og bidrage til samfundets sikkerhed. Læs Udlændingestyrelsens strategi

Formål

Udlændingestyrelsens kontrolarbejde har til formål effektivt og målrettet at identificere risici for misbrug og manglende overholdelse af reglerne inden for styrelsens sagsområder samt bidrage til at identificere og håndtere sikkerhedsrisici.

Hvem kontrolleres?

Kontrolarbejdet retter sig mod udlændinge, der søger om indrejse eller ophold i Danmark eller allerede besøger eller opholder sig i Danmark inden for styrelsens sagsområder.

Indsatser

Kontrollen gennemføres blandt andet ved registersamkøringer, risikovurderinger, tilvejebringelse af landespecifikke oplysninger og ad hoc stikprøvekontroller.

Udlændingestyrelsen har et tæt samarbejde med politiet som dansk grænsekontrolmyndighed og Nationalt ID-Center som ekspertcenter for fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet. Desuden bidrager styrelsen til både nationale og internationale samarbejdsfora og indsatser på kontrol- og sikkerhedsområdet, fx via Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, EASO og Frontex m.v.

Læs mere om kontrolarbejdet før ansøgning, under sagsbehandlingen og efter afgørelse på nyidanmark.dk