Udbudsmateriale vedrørende særlige indkvarteringsydelser

05-07-2022
Om styrelsen Operatørkontrakt

Udlændingestyrelsen har gennemført et udbud om særlige indkvarteringsydelser til voksne udlændinge i løbet af foråret 2022. Hent det samlede udbudsmateriale på denne side.

Udbudsbetingelserne med underbilag

Skabelon til støtteerklæring

Skabelon til konsortieerklæring

Persondataunderretninger

Udkast til kontrakt inklusiv bilag 1 og 2

Bilag 1 - Beløbssats for udbetaling af kontante ydelser til voksne (ligger i Udkast til kontrakt)

Bilag 2 - Gældende retningslinjer og andre myndighedsskrifter (se dokumenter nedenfor)

Opgavebeskrivelse

Skabelon til ansøgning

Tro- og loveerklæring

Skabelon til tilbud

Priser

Skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktører

Kontraktens bilag 2 oplister en række retningslinjer, som også er vedhæftet i særskilte dokumenter:

Retningslinjer for iværksættelse af sociale foranstaltninger i forhold til asylansøgere mv. (Udlændingeservice den 20. december 2010)

Retningslinjer om lovligt fravær i forbindelse med undervisning og aktivering af voksne asylansøgere fra asylcentersystemet med økonomi (Udlændingestyrelsen den 12. august 2016)

Retningslinjer for tilvejebringelse og afregning af naturalieydelser (Udlændingeservice den 6. februar 2007)

Retningslinjer for bevilling af sundhedsmæssige ydelser til voksne asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold i Danmark (Udlændingestyrelsen den 24. juni 2015)

Retningslinjer for Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet IBS (Udlændingestyrelsen, december 2017)

Indberetningsskema IN8- Indberetning om chikane og/eller mistanke om radikalisering

Indberetningsskema IN9- Indberetninger om trusler, seksuelle krænkelser, vold, hærværk, selvskade, magtanvendelse, chikane m.v.