Kommunekvoter for 2023 er fastsat

06-10-2022
Visitering af flygtninge

Udlændingestyrelsen har fastsat kommunekvoter for 2023.

Udlændingestyrelsen har den 29. september 2022 meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2023 forventes at skulle modtage til boligplacering. Kommunerne forventes samlet at skulle modtage 550 flygtninge. I tallet indgår ikke personer, der får opholdstilladelse som fordrevne fra Ukraine.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april 2022. KKR Nordjylland har benyttet sig af denne mulighed. KKR Nordjylland har orienteret styrelsen om, at Læsø kommune skal friholdes, og deres andel overtages af Frederikshavn kommune.

KKR i resten af landet har tiltrådt Udlændingestyrelsens oprindeligt beregnede kvoter fra april 2022.

 

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2023

Se nyhed om udmelding af landstallet for 2023 fra april 2022

Læs mere om regions- og kommunekvoter