Landstallet for 2023

02-05-2022
Visitering af flygtninge

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2023 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. De fordrevne fra Ukraine, der får ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, indgår ikke i landstallet.

Landstallet for 2023 er skønsmæssigt fastsat til 550 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2022 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd.

Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2022. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2022. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2022 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter. 

 

Se brevet til kommunerne og KL om de foreløbige beregnede kommunekvoter

Læs mere om regions- og kommunekvoter