Første person optaget på forbudslisten

23-03-2022

Udlændinge- og integrationsministeren har i dag den 23. marts 2022 truffet afgørelse om optagelse af den første fysiske person på forbudslisten over fysiske og juridiske personer, som modarbejder eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og som vurderes potentielt at ville foretage donationer til modtagere i Danmark.

Du kan se forbudslisten mod donationer på denne side

Du kan læse nyheden fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på uim.dk

Forbudslisten har ophæng i en lov som Folketinget vedtog den 9. marts 2021 (Lov nr. 414 af 13. marts 2021, lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer), som har til formål at modvirke at fysiske og juridiske personer, herunder udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder, kan modarbejde eller underminere demokratiet og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ved at foretage donationer til modtagere i Danmark.

Det er efter loven forbudt at modtage en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 10.000 kr. inden for et år fra personer, som er optaget på forbudslisten mod donationer. Personer eller organisationer mv. i Danmark, der overtræder forbuddet, vil kunne straffes med bøde, og donationerne vil kunne konfiskeres.