Udlændingestyrelsen påbegynder arbejdet med ny forbudsliste

11-03-2021
Forbudslisten

Folketinget har d. 9. marts 2021 vedtaget en ny lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer. Sådanne personer kan efter indstilling optages på en offentlig forbudsliste.

Forbudslisten har til formål at modvirke, at fysiske og juridiske personer, herunder udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder, kan modarbejde eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark. Udlændingestyrelsen skal, når loven træder i kraft den 15. marts 2021, bygge en enhed op, der fremadrettet skal arbejde med listen - processen med at rekruttere specialiserede medarbejdere er nu sat i gang. 

Udlændingestyrelsen vil herefter gå i gang med at finde og vurdere potentielle kandidater til forbudslisten med henblik på at kunne lave indstillinger til udlændinge- og integrationsministeren herom. Det er forventningen, at de første fysiske og juridiske personer tidligst vil kunne blive indstillet til optagelse på listen ved udgangen af 2021. Listen vil blive gjort tilgængelig på nyidanmark.dk, når de første personer optages på listen. 

Relevante links 

Læs mere om betingelserne for at blive optaget på forbudslisten, og konsekvenserne ved at modtage donationer fra personer på listen

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget