• Ukraine: Ungarske efterkommere i Transkarpatien

    Publiceret 20-10-2023
    Landeoplysninger Landenotat

    Dette notat har til formål at tilvejebringe opdaterede baggrundsoplysninger til brug i sagsbehandling vedrørende ungarske efterkommere, der er bosiddende i den vestlige ukrainske region Zakarpatska Ob ...