Tillægskontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen 2015

19-06-2015
Om styrelsen Operatørkontrakt

Tillægskontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen af 1. maj 2015. Tillæg til operatørens øvrige opgavevaretagelse i medfør af hovedkontrakten.

Hent Tillægskontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen 2015