Nyhedsbrev til kommunerne og KL, februar-marts 2013

04-04-2013
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold. marts 2013

 • Udlændingestyrelsens Servicecenter omdannes til ny Borgerservice
 • Ny adresse for personlig henvendelse vedrørende arbejds- og studietilladelser
 • Henvendelser vedrørende erhvervs- og studieområdet
 • Henvendelser vedrørende integrationsområdet
 • Henvendelser vedrørende statsborgerskab
 • Husk registrering af Person ID ved oprettelse af udlændinge i CPR
 • Ny danskprøve afholdes fra 1. marts 2013
 • Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed ved ægtefællesammenføring
 • Krav om identifikation ved ansøgning om opholdstilladelse
 • Registreringsbevis til EU-borgere
 • Ændret varighed på opholdstilladelser til flygtninge
 • Flygtningeprofil for 2013
 • Kommende møder i Det Regionale Netværk

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, februar-marts 2013