Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører 2023

22-03-2024
Indkvartering

Læs årsrapporten for Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet i 2023.

Udlændingestyrelsens koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentre i Danmark består dels af et generelt koncept for tilsynet med det samlede centersystem, dels af et særskilt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre.

Udlændingestyrelsen gennemfører selv tilsyn på samtlige opholds- og specialcentre mv. med undtagelse af børnecentre. Tilsyn med børnecentre gennemføres af Socialtilsyn Midt på vegne af Udlændingestyrelsen.

I årsrapporten beskrives de overordnede resultater af tilsynene med indkvarteringsoperatørerne. På baggrund af de gennemførte tilsyn i 2023 er det fortsat Udlændingestyrelsens vurdering, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne. 

I bilaget findes en oversigt over de enkelte tilsyn og resultaterne af disse.

Hent årsrapporten med bilag for 2023


Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2023 

Læs mere om baggrunden for tilsynene