Forbudslisten mod modtagelse af donationer opdateret

26-04-2024
Forbudslisten

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme har vurderet, at der er grundlag for at optage organisationen Qatar Charity (قطر الخيرية) på forbudslisten.

Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter indstilling fra centeret truffet afgørelse om at optage Qatar Charity (قطر الخيرية) på forbudslisten. Organisationen er optaget på forbudslisten fra den 26. april 2024.

 

Listen opdateres løbende og kan ses her

Læs mere om forbudslisten mod donationer