Kommunekvoter for 2024 er fastsat

14-09-2023
Visitering af flygtninge

Udlændingestyrelsen har fastsat kommunekvoter for 2024.

Udlændingestyrelsen har den 8. september 2023 meddelt Kommunernes Landsforening (KL) og kommunekontaktrådene (KKR), hvor mange flygtninge hver kommune i 2024 forventes at skulle modtage til boligplacering. Kommunerne forventes samlet at skulle modtage 550 flygtninge. I tallet indgår ikke personer, der får opholdstilladelse som fordrevne fra Ukraine.

KKR har haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om en anden indbyrdes fordeling end den, som fulgte af Udlændingestyrelsens beregning af kommunekvoter i april 2023. KKR Nordjylland har benyttet sig af denne mulighed. KKR Nordjylland har orienteret styrelsen om, at Læsø kommune skal friholdes, og deres andel overtages af Hjørring kommune.

KKR i resten af landet har tiltrådt Udlændingestyrelsens oprindeligt beregnede kvoter fra april 2023.

 

Se brev til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene om fastsættelse af kommunekvoter for 2024

Se nyhed om udmelding af landstallet for 2024 fra maj 2023

Læs mere om regions- og kommunekvoter