Landstallet for 2024

03-05-2023
Visitering af flygtninge

Udlændingestyrelsen har udmeldt det såkaldte landstal - det antal flygtninge, som i 2024 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne. De fordrevne fra Ukraine, der får ophold efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, indgår ikke i landstallet.

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2023 sendt udmeldingen om landstallet og regionskvoterne til KL og de fem kommunekontaktråd.

Landstallet for 2024 er skønsmæssigt fastsat til 550 personer. Samtidig har Udlændingestyrelsen fastsat kvoterne for de fem regioner.

Kommunerne skal herefter søge at indgå frivillige aftaler om den indbyrdes fordeling af de fastsatte regionskvoter for 2024. Fristen for kommunernes aftaler inden for hver region er den 10. september 2023. Bliver kommunerne ikke enige, fastsætter Udlændingestyrelsen senest den 30. september 2023 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i hver kommune i regionen i overensstemmelse med de beregnede kvoter. 

Det bemærkes i den forbindelse, at personer, der søger om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), ikke indgår i det fastsatte landstal.

Læs mere om reglerne for visitering til kommunerne for personer omfattet af særloven

Se brevet til kommunerne og KL om de foreløbige beregnede kommunekvoter

Læs mere om regions- og kommunekvoter