Forbudslisten mod modtagelse af donationer opdateret

05-07-2023
Forbudslisten

Udlændingestyrelsens Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme er blevet bekendt med, at der i vurderingen af, om organisationerne International Islamic Charity Organization, IICO, og Assalam Charity opfylder betingelserne for optagelse på forbudslisten, er indgået oplysninger, som ikke kan lægges til grund for endelig afgørelse. Afgørelserne truffet hhv. den 15. juni 2022 og den 28. juni 2022 om optagelse af de to organisationer på forbudslisten var på den baggrund ugyldige. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter centerets indstilling truffet afgørelse om, at afgørelserne annulleres.

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme har imidlertid vurderet, at der er grundlag for at optage de pågældende organisationerne også uden de nævnte oplysninger.

Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter indstilling fra centeret truffet afgørelse om at optage de to organisationer på forbudslisten. Organisationerne er optaget på forbudslisten fra den 5. juli 2023.

Listen opdateres løbende og kan ses her

Læs mere om forbudslisten mod donationer