Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører 2022

13-07-2023
Indkvartering

Læs årsrapporten for Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet i 2022.

Udlændingestyrelsens koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentre i Danmark består dels af et generelt koncept for tilsynet med det samlede centersystem, dels af et særskilt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre.

Udlændingestyrelsen gennemfører selv tilsyn på samtlige opholds- og specialcentre mv. med undtagelse af børnecentre. Tilsynet med børnecentre gennemføres af Socialtilsyn Midt på vegne af Udlændingestyrelsen.
I årsrapporten beskrives de overordnede resultater af tilsynene med indkvarteringsoperatørerne. På baggrund af de gennemførte tilsyn i 2022 er det fortsat Udlændingestyrelsens vurdering, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne.

I bilaget findes en oversigt over de enkelte tilsyn og resultaterne af disse.

Hent årsrapporten for 2022

Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2022
Bilag til Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2022
Læs mere om baggrunden for tilsynene