Ny operatør fundet til levering af særlige indkvarteringsydelser

05-07-2022
Indkvartering

Udlændingestyrelsen har nu indgået kontrakt med vinderen af udbuddet om særlige indkvarteringsydelser for voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse.

Udlændingestyrelsen har gennemført et udbud om særlige indkvarteringsydelser til voksne udlændinge i løbet af foråret 2022. Der er nu indgået kontrakt med vinderen af udbuddet, Botilbuddet Norden ApS, som fremover vil levere særlige indkvarteringsydelser til sårbare voksne personer på tværs af asylsystemet, som på grund af deres adfærd og/eller pasnings- og plejebehov ikke kan fungere i eller rummes på et almindeligt asylcenter.

Kontrakten med Botilbuddet Norden ApS træder i kraft den 1. september 2022 og er gældende i tre år med mulighed for et års forlængelse.

Udlændingestyrelsen har i valget af tilbuddet fra Botilbuddet Norden ApS blandt andet lagt vægt på:

 

  • at tilbuddet lever op til kravene anført i udbudsmaterialet, både hvad angår pris og kvalitet,
  • at Botilbuddet Norden ApS kan yde en præventiv, kvalificeret og individuelt tilpasset indsats over for målgruppen,
  • at Botilbuddet Norden ApS med kort varsel kan ændre personalesammensætning og arbejde med den til enhver tid aktuelle beboersammensætning,
  • at Botilbuddet Norden ApS råder over en egnet lokalitet, som er placeret med begrænset interaktion med naboer og anden offentlighed samt uden let adgang til større byer, og som derfor lever op til beboernes behov for et skærmet, roligt og trygt miljø.


Kontorchef i Udlændingestyrelsens Kontor for Indkvarteringsvilkår, Ditte Kruse Dankert, udtaler:

- Vi er glade for, at aftalen med Botilbuddet Norden ApS nu er faldet på plads og ser frem til et godt samarbejde omkring den vigtige opgave med indkvarteringen af sårbare voksne udlændinge.

En overgangsperiode på 2 måneder

Røde Kors varetager midlertidigt opgaven frem til udgangen af oktober 2022 på Center Sandvad. Der er således i kontrakten med Botilbuddet Norden ApS indlagt en overgangsperiode på to måneder startende fra d. 1. september 2022, så beboergruppen gradvist kan flyttes til den nye lokalitet. Fra og med den 30. oktober 2022 skal opgaven fuldt og helt varetages af Botilbuddet Norden ApS på den nye lokalitet.

Kommunikation med kommune og borgere

Indkvarteringen vil finde sted på Botilbuddet Norden ApS’ ejendom beliggende på adressen Bakkevej 1-3, 9760 Vrå, som tidligere har været anvendt til et lignende formål. Udlændingestyrelsen har i dag orienteret Hjørring Kommune om den kommende indkvartering af gruppen af sårbare udlændinge. Udlændingestyrelsen stiller sig desuden til rådighed for spørgsmål og yderligere dialog med kommune, borgere og andre interessenter i lokalområdet. 

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale kan ses her:

Gå til det samlede udbudsmateriale