Årsrapport om tilsyn med indkvarteringsoperatører

05-07-2022
Indkvartering

Læs årsrapporten for Udlændingestyrelsens tilsyn med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentersystemet i 2021.

Udlændingestyrelsens koncept for tilsynet med indkvarteringsoperatørernes drift af asylcentre i Danmark består dels af et generelt koncept for tilsynet med det samlede centersystem, dels af et særskilt koncept for tilsynet med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige – de såkaldte børnecentre.

Udlændingestyrelsen gennemfører selv tilsyn på samtlige opholds- og specialcentre mv. med undtagelse af børnecentre. Tilsynet med børnecentre gennemføres af Socialtilsyn Midt på vegne af Udlændingestyrelsen.

I årsrapporten beskrives de overordnede resultater af tilsynene med indkvarteringsoperatørerne. På baggrund af de gennemførte tilsyn i 2021 er det fortsat Udlændingestyrelsens vurdering, at asylcentrene generelt fremstår veldrevne.

Udlændingestyrelsen finder endvidere, at tilsynet er en vigtig faktor i at sikre forsvarlig drift og kvalitet i de enkeltstående tilfælde, hvor der er forhold omkring driften, der giver anledning til alvorlig kritik. I de tilfælde, hvor der ikke sker tilstrækkelig opfølgning, eller hvor tilliden i samarbejdsrelationen imellem Udlændingestyrelsen og operatøren ikke kan genoprettes, vil tilsynet kunne resultere i, at samarbejdsaftalen opsiges eller ikke forlænges, som det var tilfældet med en enkelt operatør i 2021. 

Udlændingestyrelsen gennemførte i 2020 og 2021 en evaluering af tilsynskonceptet med henblik på at revidere konceptet på baggrund af Udlændingestyrelsens egne og indkvarteringsoperatørernes hidtidige erfaringer med implementeringen og effekten af tilsynskonceptet. Arbejdet skal i 2022 munde ud i en revision af det nuværende tilsynskoncept.

Hent årsrapporten for 2021

Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2021

Bilag til Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2021

Læs mere om baggrunden for tilsynene