Statistik for Udlændingestyrelsens whistleblowerordning


Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Udlændingestyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Mindst én gang årligt offentliggør vi her på siden oplysninger om antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning på indberetningerne. Offentliggørelsen sker i løbet af januar med oplysninger for det forgangne kalenderår.

Den særlige tavshedspligt iagttages i forbindelse med offentliggørelsen. Indberetninger er gengivet ved overordnede beskrivelser, så det ikke er muligt at identificere indberetteren, den berørte person eller nærmere oplysninger om de enkelte indberetninger.


Indberetninger til Udlændingestyrelsens whistleblowerordning i 2022:

 

Modtagne indberetninger

Indberetninger,
der er realitetsbehandlet
Afviste og henlagte indberetninger  Indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
1 0 1* 0

*Hverken indberetteren eller emnet for indberetningen var omfattet af whistleblowerordningen. Temaet for indberetningen angives derfor ikke.