Puljer 

Udlændingestyrelsen udbyder lejlighedsvis ansøgningspuljer.
Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Proces for ansøgning

Under den enkelte pulje kan du finde puljevejledning, ansøgningsskema og budgetskabelon. Udfyld puljens ansøgningsskema og budgetskabelon.

Gem derefter begge dele som filer på din computer og send dem til . Hvis disse skabeloner ikke er anvendt, vil ansøgningen blive afvist.

Du vil få svar inden for den tidshorisont, der er er fastlagt i puljevejledningen; typisk inden for to måneder.

Hvis du får et tilsagn om støtte via puljen, vil du i tilsagnsbrevet blive informeret om de krav og rammer, der gælder for udbetaling og anvendelse af tilskuddet, herunder Udlændingestyrelsens generelle betingelser for modtagelse af tilskud. Krav og rammer er endvidere beskrevet i vejledningen til den enkelte pulje.

Find Udlændingestyrelsens generelle betingelser for modtagelse af tilskud her

Se nærmere om statusrapportering, evaluering og regnskab i vejledningen for den enkelte pulje.

Revideret regnskab vil skulle aflægges med brug af Udlændingestyrelsens regnskabsskabelon

Hent regnskabsskabelonen her

Udlændingestyrelsen er under hele forløbet åben for dialog med den tilskudsmodtagende organisation.

  • Når det gælder spørgsmål om økonomiske forhold, for eksempel om budget, udbetalinger, regnskab m.v., er det Kontoret for Økonomi og Indkvartering, der varetager kontakten.
  • Når det gælder spørgsmål om det faglige indhold af de aktiviteter, som tilskuddet anvendes til, er det det relevante fagkontor, der varetager kontakten.

Udlændingestyrelsen vil oplyse om kontaktpersoner, men du kan også altid skrive til .

Det kan aftales at afholde et opstartsmøde med deltagelse af både Kontoret for Økonomi og Indkvartering og det relevante fagkontor for at gennemgå de formelle krav og den overordnede proces, knyttet til tilskuddet, samt drøfte indholdet og økonomien, knyttet til de aktiviteter, som tilskuddet tænkes anvendt til.

Endvidere kan det aftales at holde et eller flere statusmøder i løbet af tilskudsperioden for at drøfte gennemførelsen af planlagte aktiviteter samt eventuelle ændringer eller økonomiske spørgsmål.

Aktuelle puljer

Der er ingen aktuelle puljer i øjeblikket.