Koncern It


Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det omfatter ca. 150 it-systemer, hvoraf 80 er fagsystemer specifikt for udlændinge- og integrationsområdet. Koncern It skal i samarbejde med ministeriets myndigheder sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. En række drifts- og serviceopgaver, herunder it-support, drift af servere og it-udstyr, leveres af Statens It.

Koncern It er organiseret i 6 enheder med i alt omkring 100 medarbejdere, som tilsammen løfter opgaver inden for drift og support, program- og projektledelse, systemforvaltning, udvikling samt strategi og styring.

Koncern It er organisatorisk en del af Udlændingestyrelsen.

Mød Kjeld, der er ansat i Koncern It, på uim.dk

Koncern It organisationsdiagram