Publikationer

Se alle publikationer udgivet af Udlændingestyrelsen. Du kan sortere i listen via menuen. 

 • Syria – Military Recruitment in North and East Syria

  Publiceret 02-07-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  This report focuses on recruitment to military forces in North and East Syria (NES). This includes the Mandatory Self-Defence Duty, recruitment to the Syrian Democratic Forces (SDF), recruitment to th ...

 • Nyhedsbrev til kommunerne og KL, juli 2024

  Publiceret 01-07-2024
  Om styrelsen Nyhedsbrev

  I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

 • Tal og fakta på udlændingeområdet 2023

  Publiceret 27-06-2024
  Tal og statistik Tal og fakta

  I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2023 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal.

 • Iranian Kurds in the Kurdistan Region of Iraq

  Publiceret 25-06-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  The report focuses on Iranian Kurds in the Kurdistan Region of Iraq (KRI), specifically access to KRI, residence permit, citizenship, socio-economic and political rights connected to a residence permi ...

 • Ukraine - Mobilisation

  Publiceret 24-04-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  In June 2023, the Danish Immigration Service published a report on exit rules, legislation regarding mobilisation, documentation and punishment of draft evaders and deserters from military service dur ...

 • Russia - Recruitment of Chechens to the war in Ukraine

  Publiceret 24-04-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  This present report is a product of a joint mission to Tbilisi, Georgia and the United Kingdom undertaken by Danish Immigration Service (DIS) and the Swedish Migration Agency (SMA) from 17 February to ...

 • Syria: Ajanib and Maktoumeen Citizenship and Military Service

  Publiceret 15-04-2024
  Landeoplysninger Landenotat

  This brief report focuses on stateless Kurds, i.e. ajanib al-Hasakah and maktoumeen, in Syria. The report gives an overview of information regarding ajanib and maktoumeen, in addition to an update on ...

 • Årsrapport 2023

  Publiceret 09-04-2024
  Om styrelsen Årsrapport

  Udlændingestyrelsens årsrapport for 2023 indeholder styrelsens beretning og regnskab for 2023.

 • Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2023

  Publiceret 22-03-2024
  Om styrelsen Tilsynsrapporter

  Udlændingestyrelsen indgår årligt kontrakter med en række operatører om at drive asylcentre. Udlændingestyrelsen fører tilsyn med operatørernes varetagelse af opgaven på forskellige områder, men tilsy ...

 • Algeria: Entry, residence and readmission for Palestinians

  Publiceret 15-03-2024
  Landeoplysninger Landenotat

  This brief report examines the aspects of entry, residence and readmission for Palestinians in Algeria. It focuses specifically on the legal framework related to Algerian legislation regarding immigra ...