Nyhedsbrev til kommunerne og KL, marts 2024

11-03-2024
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, marts 2024:

  • Over 30.000 opholdstilladelser til fordrevne fra Ukraine er forlænget
  • Genoptagelse af afgørelse om visitering vedrørende fordrevne fra Ukraine
  • Lovforslag om længere overgivelse efter Ukraine-særloven
  • Kursustilbud fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme
  • Ny mailpostkasse til brug for kommuners udtalelse i forbindelse med økonomisk sikkerhedsstillelse
  • Forslag om ændring af reglerne for permanent ophold og ægtefællesammenføring
  • Udlændinge Informations Systemet flytter ud af UIP-portalen
  • Registrering af civilstand i CPR

Hent Nyhedsbrev for kommunerne og KL, marts 2024