Rusland - Militærtjeneste

08-07-2022
Landeoplysninger Landenotat

Dette notat har til formål at tilvejebringe opdaterede baggrundsoplysninger vedrørende russisk militærtjeneste i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, der begyndte den 24. februar 2022.

Hent Rusland - Militærtjeneste