Violent Extremism in West Africa

29-06-2020
Landeoplysninger Landenotat

Notatet forklarer kort nogle af årsagerne til det nye opsving i aktiviteter forbundet med voldelig ekstremisme i Vestafrika samt kortlægger tre af grupperne i området: al-Qaeda affilierede Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), Islamic State West Africa Province (ISWAP) og Islamic State in the Greater Sahara (ISGS). Herudover findes et overblik over den geografiske spredning af gruppernes aktiviteter sidst i notatet.

Hent Violent Extremism in West Africa