Islamic State in Syria

29-06-2020
Landeoplysninger Landenotat

Notatet handler om Islamisk Stats (IS) tilstedeværelse og aktiviteter i Syrien. Mere specifikt fokuserer notatet på gruppens aktiviteter indenfor de sidste to år, deres kapacitet og prioriteter i forbindelse med at gennemføre angreb i Syrien samt de grupper og personer, der er målet for IS’ angreb. Spørgsmålet om rekruttering til gruppen bliver også adresseret i notatet.

Hent Islamic State in Syria