Ukraine: Den generelle situation

31-07-2020
Landeoplysninger Landenotat

Notatet har til formål at beskrive den generelle situation i Ukraine, heriblandt baggrunden for den igangværende konflikt i den østlige del af landet samt information om værnepligt og mobilisering til den ukrainske hær. Derudover vil notatet fokusere på situationen for russisktalende i landet og situationen for russiskortodokse troende i Ukraine.

Hent Ukraine: Den generelle situation