Nyhedsbrev til kommunerne og KL, marts 2019

01-03-2019
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, marts 2019

  • Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold
  • Flygtninge skal ikke længere ansøge om forlængelse af deres opholdstilladelse
  • Videre adgang til at inddrage opholdstilladelser for flygtninge og familie-sammenførte til flygtninge
  • Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kan bortfalde efter kortere tids ophold i udlandet
  • Skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud samt opholds- eller meldepligt
  • Mulighed for loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge
  • Mulighed for loft over antallet af familiesammenføringer til flygtninge

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, marts 2019