Afghanistan

01-02-2018
Landeoplysninger Landenotat

COI-notat om den generelle sikkerhedssituation i Afghanistan og i Kabul.

Hent Afghanistan