Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Ask4Us 2017

24-10-2017
Om styrelsen Operatørkontrakt

Kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere i perioden fra den 1. november 2017 til den 31. december 2018.

Hent Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Ask4Us 2017