Nyhedsbrev til kommunerne og KL, juni 2013

07-08-2013
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold. juni 2013

  • Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS
  •  Kommunernes forsørgelsespligt
  • Familiesammenføring og offentlig forsørgelse
  • Sociale foranstaltninger for asylansøgerbørn m.fl.
  •  Udlændinge uden opholdstilladelse må ikke tilmeldes CPR

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, juni 2013