Nyhedsbrev til kommunerne og KL, april 2011

01-04-2011
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, april 2011

  • Nye regler for uledsagede mindreårige
  • Børnebreve
  • Profil af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark
  • Workshop om UdlændingeInformationsSystemet (UIS)
  • Husk hotline for ansatte i kommunerne
  • Indvandringsprøven er kommet godt i gang
  • Det Regionale Netværk fortsætter mødeaktiviteten
  • Dialogmøder m.v. med Udlændingeservice
  • Kontakt Udlændingeservice

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, april 2011