Nyhedsbrev til kommunerne og KL, november 2010

13-12-2010
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, november 2010

 • Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice
 • Brug af UIS i forbindelse med udl.nr. og CPR
 • Kommunernes indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser
 • Vejledningspligt i forbindelse med udbetaling af revalideringsydelser efter lov om aktiv socialpolitik
 • Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i familiesammenføringssager
 • Kommunens forsørgelsespligt overfor en udlænding med herboende ægtefælle
 • Midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen
 • Nye ansøgningsskemaer til brug for familiesammenføring (FA1)
 • Ny opholdsticker (Z) til studerende på videregående uddannelser
 • Kontrol i efteråret 2010
 • Kontakt Udlændingeservice

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, november 2010