Nyhedsbrev til kommunerne og KL, september 2008

24-09-2008
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold. september 2008

  • Temamøder om tidsubegrænset opholdstilladelse
  • Informationsmøder om familiesammenføring
  • Børn af ikke-EU/EØS-borgere kan være omfattet af integrationsloven, selvom de er født i Danmark
  • Kommunernes mulighed for at checke opholdsgrundlag
  • Kommunernes godkendelse af sikkerhedsstillelser
  • Udlændingelovens § 9, stk. 5 og § 9, stk. 12 (modtagelse af offentlig hjælp)
  • Kommunernes indberetningspligt vedrørende udenlandske arbejdstagere
  • Kontakt Udlændingeservice

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, september 2008