Nyhedsbrev til kommunerne og KL, december 2008

22-12-2008
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, december 2008

  • Vedrørende frigivelse af garantistillelsen i familiesammenføringssager
  • Kommunens forsørgelsespligt overfor en udlænding med herboende ægtefælle
  • Kommunernes indberetningspligt efter aktivlovens § 3, stk. 4
  • Præcisering af oplysninger om opholdsgrundlag bragt i sidste nyhedsbrev til kommunerne (24. september 2008)
  • Nye services i UdlændingeInformationsSystemet
  • Kontakt Udlændingeservice

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, december 2008