Nyhedsbrev til kommunerne og KL, april 2008

28-04-2008
Om styrelsen Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Indhold, april 2008

  • Hvornår frigives sikkerhed stillet i ægtefællesammenføringssager?
  • Ændret ansøgningsskema om permanent opholdstilladelse
  • Hjemsendelser og garantierklæringer vedrørende forsørgelse af forældre
  • Udlændinges muligheder for at indgå ægteskab i Danmark
  • Indberetning efter aktivloven
  • Indberetningsskema til genopdragelsesrejser - eller mistanke herom
  • Nye ansøgningsskemaer vedrørende arbejds- og studietilladelser
  • Kontakt Udlændingeservice

Hent Nyhedsbrev til kommunerne og KL, april 2008